Advokátní, kancelář, Karlovy Vary, Most

KDO JSME

 

V advokátní kanceláři pracují v současné době čtyři advokáti, což umožňuje, aby se každý člen advokátní kanceláře specializoval na různá odvětví veřejného i soukromého práva a jednotlivé obory práva.

§

Advokátní kancelář má dvě pracoviště, a to pracoviště v Mostě a Karlových Varech. Jednotliví advokáti jsou schopni poskytovat právní služby na celém území České republiky, popř. zprostředkovat poskytnutí právní služby v zahraničí, a to zejména ve Slovenské republice.

 

karlovyvary.jpg

 

Advokátní kancelář je zaměřena na tzv. generální praxi se specializací na právo trestní, obchodní, občanské, rodinné, pracovní, správní a finanční.

§

Jednotliví členové advokátní kanceláře poskytují profesionální a kvalitní služby právnickým i fyzickým osobám.

 most.jpg